Hlavná stránka Blog Blog Chladiaci systém automobilu

Chladiaci systém automobilu

01. 05. 2023
|
Kategória Blog
Článok
 

Chladiaci systém automobilu

Zistite ako chladiaci systém funguje a ako ho udržiavať v dobrom stave.

Chladiaci systém vozidla predstavuje dôležitú súčasť jeho konštrukcie, ktorá má kritický vplyv na funkčnosť motoru. Jeho úlohou je efektívne odvádzať teplo vzniknuté počas spaľovacieho procesu a prenesené na rôzne časti motora, ako aj do motorového oleja. Riadenie teploty motoru pomocou chladiaceho systému má zásadný význam pre jeho spoľahlivú a trvácnu prevádzku. Okrem ochrany pred prehriatím zabezpečuje aj stabilnú prevádzkovú teplotu, čo má pozitívny vplyv na výkon, spotrebu a emisie vozidla.

Chladiaci systém vozidla musí spĺňať niekoľko kritérií, ktoré sú nevyhnutné pre jeho efektívne a spoľahlivé fungovanie. Medzi tieto kritériá patria nízka hmotnosť, vysoký chladiaci výkon, nízka spotreba energie a dobrý prestup tepla. Tieto faktory majú významný vplyv na celkovú účinnosť systému a na jeho schopnosť udržiavať stabilnú teplotu motora.

Systém sa delí na dve základné kategórie: chladenie vzduchom a chladenie kvapalinou. Pri chladení vzduchom je teplo z motora odvádzané pomocou prúdiaceho vzduchu, pričom je nutné zabezpečiť čo najväčšiu dotykovú plochu medzi motorom a vzduchom pre dosiahnutie dostatočného chladenia.

 

Chladenie vzduchom sa ďalej delí na dva typy v závislosti na spôsobe prúdenia vzduchu: náporové chladenie vzduchom, ktoré sa najčastejšie používa pri motocykloch, a nútené chladenie, ktoré sa uplatňuje pri automobilových motoroch. V prípade núteného chladenia sa prúd vzduchu vytvára pomocou ventilátora poháňaného klinovým remeňom. Napriek tomu, že má chladenie vzduchom niekoľko výhod, ako jednoduchú konštrukciu, nižšiu hmotnosť a vysokú spoľahlivosť, existujú aj nevýhody, ako nerovnomerné tepelné zaťaženie jednotlivých častí motora, vyššiu teplotu motora a jeho komponentov, vyššiu hlučnosť motora a nižší výkon motora kvôli ventilátoru, ktorý je poháňaný klinovým remeňom.

Chladenie kvapalinou funguje na princípe odvádzania tepla pomocou chladiacej kvapaliny, ktorá ho potom odvádza do vzduchu. Hlava a valce majú dvojitú stenu, ktorá tvorí plášť a je vyplnená chladiacou kvapalinou. Po ohriatí sa táto kvapalina prúdi do chladiča, kde sa ochladí prúdiacim vzduchom, a potom sa opäť vráti do plášťa. Používa sa destilovaná voda v lete a nemrznúca zmes v zime. Chladiaci systém zahrňuje čerpadlo chladiacej kvapaliny, chladič, termostat, ventilátor, tepelný snímač a snímač teploty, a radiátor kúrenia.

Čerpadlo chladiacej kvapaliny obsahuje rotor s lopatkami, ktorý tlačí kvapalinu smerom von. Kvapalina sa privádza do čerpadla z chladiacej nádrže a cez hadicu sa dostáva do chladiča, ktorý je umiestnený pred chladiacim ventilátorom. Keď je motor v prevádzke, čerpadlo chladiacej kvapaliny začne pumpovať kvapalinu z nádrže cez chladič, kde ju ochladí prúdiaci vzduch, a následne ju opäť vracia späť do nádrže v motore. Termostat slúži na reguláciu teploty chladiacej kvapaliny a umožňuje jej priechod cez chladič a nádrž vtedy, keď je potrebné chladiť motor, teda keď je dosiahnutá určitá teplota. Tepelný snímač a snímač teploty monitorujú teplotu motora a chladiacej kvapaliny, aby mohli regulovať činnosť ventilátora a čerpadla chladiacej kvapaliny. Radiátor kúrenia sa používa na ohrev interiéru vozidla a je umiestnený vodičom v interiéri vozidla.
 

Chladič je súčasťou chladiaceho systému motora, ktorý má za úlohu odvádzať teplo z motoru do okolitého prostredia. Chladič pozostáva z hornej a dolnej komory pre chladiacu kvapalinu, pričom medzi nimi je umiestnený výmenník tepla. Tento výmenník tvoria dierované priečky, vlnovité rebrá a rúrky chladiacej kvapaliny.

Regulácia teploty sa zabezpečuje pomocou termostatu, ktorý prepína prúdenie chladiacej kvapaliny medzi malým a veľkým chladiacim okruhom. Ventilátor dodáva do chladiča a motora dostatočné množstvo chladiaceho vzduchu.

Tepelný snímač a snímač teploty signalizujú prehrievanie motora, čo môže viesť k spotrebe paliva, opotrebovaniu motora a zmenám v zložení výfukových plynov. Radiátor kúrenia zase ohrieva vzduch prúdiaci do kabíny vodiča.

Vyrovnávacia nádobka slúži na vyrovnanie tlaku chladiacej kvapaliny pri studenom a teplom motore. Ak sa vyskytne porucha alebo nedostatočné chladenie, je nutné skontrolovať hladinu chladiacej kvapaliny, čerpadlo chladiacej kvapaliny, termostat, snímač teploty a tesnosť chladiča.