Hlavná stránka Blog Blog Poznáš systém sledovania jazdných pruhov?

Poznáš systém sledovania jazdných pruhov?

01. 05. 2023
|
Kategória Blog
Článok
 

Lane Assist

Poznáš systém sledovania jazdných pruhov?

Lane assist je systém, ktorý sleduje jazdné pruhy a umožňuje udržiavať vozidlo v jazdnom pruhu. Tento prvok aktívnej bezpečnosti je navrhnutý tak, aby zabránil nežiaducemu vybočeniu vozidla z jazdného pruhu alebo jazdy do protismeru. Systém lane assist zasahuje do riadenia vozidla a naspäť ho usmerňuje, pretože jeho hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky.

Mitsubishi bola prvou automobilkou, ktorá začala v roku 1992 s vývojom systému podobného Lane Assistu. Avšak, až v roku 2001 bola podobná technológia implementovaná automobilkou Nissan. V roku 2003 Honda uvedla svoj systém sledovania jazdných pruhov s názvom LKAS. Na žiaľ, prvotne boli všetky vozidlá vybavené týmto systémom určené len pre japonský trh (JDM). Neskôr v roku 2011 Honda zahrnula systém LKAS do modelu Accord určeného pre európsky trh. Podobné systémy boli nakoniec zavedené aj ostatnými automobilkami, ale každá z nich si tento systém pomenovala inak, hoci išlo o rovnaký technologický prvok.

Systém Lane Assist funguje iba pri rýchlostiach vyšších ako 65 km/h. Ak vozidlo jazdí pomalšie, systém sa automaticky vypne. Ak je však rýchlosť vyššia ako 65 km/h, systém začne fungovať a sledovať vodorovné dopravné značenie. Kamera umiestnená v oblasti spätného zrkadla sa používa na rozlíšenie plnej a prerušovanej čiary. Treba však mať na pamäti, že tento systém je určený pre použitie na diaľniciach a cestách s jasným vodorovným dopravným značením. Lane Assist má dva režimy, ktoré možno nezávisle zapínať a vypínať.

 

Režim, ktorý zabraňuje nežiadúcemu opusteniu jazdného pruhu, v systéme Lane Assist funguje tak, že identifikuje vodorovné dopravné značenie (plnú alebo prerušovanú čiaru) a automaticky zasahuje do riadenia vozidla. Systém používa kameru umiestnenú v oblasti spätného zrkadla na rozpoznávanie značenia na vozovke. Intenzita zásahu do riadenia môže byť upravená, avšak vodič má vždy kontrolu a môže zásah od systému prevziať. Ak vodič použije smerovku a chce opustiť jazdný pruh, systém Lane Assist rozpozná vodičove úmysly a nezasahuje do riadenia. Systém Lane Assist bol koncipovaný pre použitie na diaľniciach a cestách s dobre viditeľným vodorovným dopravným značením a má dva nezávislé režimy, ktoré je možné vypínať a zapínať podľa potreby.

V režime aktívneho vedenia vozidla v jazdnom pruhu systém Lane Assist automaticky identifikuje vodorovné dopravné značenie na oboch stranách vozidla a následne zasahuje do riadenia tak, aby vozidlo bolo vedené a udržiavané v zvolenom jazdnom pruhu.
 

Ako sme už predtým uviedli, systém Lane Assist nezodpovedá za riadenie vozidla a zásah do riadenia môže vodič kedykoľvek premôcť a upraviť smer jazdy podľa potreby. Systém však môže upozorniť vodiča, ak zistí, že vodič nemá ruky na volante alebo ak vyhodnotí, že vodič sa nevenuje riadeniu, čo môže viesť k nechcenému opusteniu jazdného pruhu. Systém Lane Assist nie je preto zodpovedný za celkové riadenie vozidla, ale pomáha vodičovi udržať vozidlo v zvolenom jazdnom pruhu a znížiť riziko nechceného opustenia jazdného pruhu.

V určitých situáciách však môže systém Lane Assist nespĺňať svoju funkciu. Napríklad v prípade silnej hmly, dažďa alebo sneženia, pri prejazde ostrých zákrut alebo pri jazde v príliš silnom slnečnom svetle. Systém tiež nemusí správne fungovať, ak je vodorovné značenie nekvalitné alebo ak kamera systému nemá dostatočný výhľad na vozovku, napríklad ak je pred vozidlom iné vozidlo. Je preto dôležité, aby vodič bol vždy plne zodpovedný za riadenie vozidla, aj keď je vybavené systémom Lane Assist.